Ön itt van >>
2009. február 13. péntek
Felnőttképzési programok kidolgozására, megvalósítására, akkreditációra, kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre pályázhatnak közművelődési intézmények, intézményfenntartók
„Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért

Felnőttképzés fejlesztése: max. 10-30 M Ft az intézményeknek, max.100 M Ft konzorciumoknak

Felnőttképzési programok kidolgozására, megvalósítására, akkreditációra, kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre pályázhatnak közművelődési intézmények, intézményfenntartók „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért

1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére

(a 6 konvergencia régióban. Közép-magyarországi fejlesztésekre külön pályázatot hirdettek)

TÁMOP-3.2.3./08/1

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Cél: felnőttképzésre alkalmas , •akkreditált közművelődési intézmények számának növelése; a helyi munkaerő-piaci igényekhez és sajátosságokhoz igazodó felnőttképzési szolgáltatások létrehozása, • közművelődési szakemberek képzése, • a felnőttképzési szolgáltatásokat igénybe vevők számának növekedése; • munkaerő-piaci integráció elősegítése a képzések által.
Keret: 1.687.500.000 Ft 30-50 pályázatra
Pályázhat: Non-profit szervezetek pályázhatnak önállóan, vagy 2-5 tagú konzorciumban:
1. közművelődési intézmények,
2. közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat,
3. fenti intézmények fenntartói (önkormányzati, költségvetési, egyházi, kamara, érdekképviselet, nonprofit szervezet)
Támogatott tevékenység: a tananyagfejlesztést megalapozó elemzés elkészítése;
• legalább egy új felnőttképzési program kidolgozása és akkreditálása;
• a közművelődési szakemberek felkészítése;
• képzésenként 10-30 fős legalább két, minimum 90 órásfelnőttképzés megszervezése és lebonyolítása, melyből az egyik a pályázat keretében kidolgozott tananyagra épül, a további(ak) pedig adaptált program(ok);
• felnőttképzési konzultációs szolgáltatás kialakítása; • help desk típusú (tanulást segítő) tevékenységek;
• figyelemfelkeltő kommunikációs kampány • a támogatott programmal kapcsolatos nyilvánosság.
Akkreditáció
Kapcsolódó beruházás: felnőttképzési konzultációs helyek kialakítása, ehhez szükséges eszközök, felszerelések beszerzése;
• számítástechnikai és egyéb technikai feltételek biztosítása; • képzések, programok szervezéséhez és hatékony lebonyolításához alkalmas kismértékű infrastruktúrafejlesztések (épített infrastruktúra beruházások,
eszközbeszerzések IKT- és egyéb szükséges műszaki infrastruktúra igényeknek
megfelelően).
Támogatás formája: Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%, 10-30 M Ft, konzorcium: 20-100 M Ft
Határidő: 2009-01-30Feltételek: A megyei közművelődési szolgáltató és tanácsadó központok és a felnőttképzési akkreditációval már rendelkező intézmények kizárólag konzorciumban pályázhatnak és kötelesek ellátni a konzorcium vezetését is.
Konzorcium pályázó esetében kötelező minimum egy felnőttképzési akkreditációval nem rendelkező közművelődési intézmény bevonása