Ön itt van >>
Hírek-
2017. augusztus 4. péntek
                            EFOP-1.2.1-15-2016-00596 számú pályázat
Kiegyensúlyozot család – kiegyensúlyozott társadalom

(sikeresen pályázott )

 Kiegyensúlyozot család – kiegyensúlyozott társadalomEgyesületünk sikeresen pályázott a családok stabilitásának elősegítése, illetve a gyermekvállalás ösztönzésére irányuló rendezvénysorozat megtartására.

A projekt időtartama 24 hónap.

Pályázatunkra elnyert összeg: 39.870.780.-Ft

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az egészségesen, kiegyensúlyozottan működő családok –még ha gondokkal is szembesülnek- a legfontosabb elemei a társadalomnak.
Projektünk célja támogatni a családokat, a felkészíteni családalapításra és a gyermekvállalásra a fiatalokat.
Ennek megfelelően pályázatunk célcsoportjai - családalapítás előtt álló fiatalok,
- közelmúltban családot alapítottak
- és a nehéz helyzetbe került családok

Fontos célnak tekintjük a fiatalok megszólításával ösztönözni a családalapítást, a kezdeti lépésekhez bátorítást kívánunk nyújtani, valamint a gyermekvállalás ösztönzése kiemelt jelentőségű programunkban, különös tekintettel a népességfogyásra.

A fiatal családok számára a stabilitás eléréséhez kívánunk segítséget nyújtani, csökkentve az elkallódó gyermekek számát, valamint célunk a válások számának csökkentése.

A nehéz helyzetben lévő családoknál célunk olyan módszerek átadása, melyek segítségükre lehetnek a problémáik megoldására, illetve olyan családok közötti családi közösség alkotása, mely együtt képes kezelni a nehéz helyzeteket.
Közvetett célunk a családok egy olyan rendszerbe szervezése, ahol a problémák nagy részét a közösség együtt tudja megoldani. Feladatunknak tartjuk, hogy a családoknak folyamatosan megadjuk a lehetőséget a problémáik kibeszélésére, feltárására és közös megoldást keressünk ezeknek a leküzdésére.
Programjaink témái:
1. Fiatalok családi életre nevelése
2. Gyermeknevelés és gondozás
3. Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok
4. Családi közösségépítő programok

Természetesen a témákon belül is van korosztályi átfedettség.
Programjainkat úgy építjük egymásra, hogy a fiatalabbtól haladunk az idősebbik korosztály felé, illetve időközönként a 4. téma keretében egész családokat hozunk össze.
A legfiatalabb korosztályunknak (16-30 év) a legnagyobb érintettsége az első két témában a legnagyobb.
Nekik kiscsoportos foglalkozásokat terveztünk családtervezés, kapcsolati kultúra és önismeret témában.
A legjobban rászoruló 15 főnek pedig egy intenzívebb 30 órás képzést is terveztünk önismereti témában.
A még családtervezésben lévő fiataloknak, illetve a friss családalapítóknak (18-35 év) a gyermeknevelés-gondozás témakör a legfontosabb. Mivel sajnos a legnagyobb problémák ebben a korosztályban lépnek fel, erre a témára fektettük a legnagyobb hangsúlyt.
A projekt teljes ideje alatt havonta minimum 1 kiscsoportos foglalkozást terveztünk tartani, mely a szülői feladatok, életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek témakörét öleli fel. A témában olyan nagy az érdeklődés, hogy ezt a programot a pályázat utáni időszakban is folytatni szeretnénk.
A kiscsoportos foglalkozásokat kiegészítendő nagycsoportos rendezvényeket is tervezünk alapvető csecsemőgondozási ismeretek témakörében.
A fiatal szülőknek 4 alkalommal preventív egészséges életre nevelő workshopot tartunk.
Rendezvényeinkkel azt a célt kívánjuk elérni, hogy a fiatal házasok első gyermekvállalása könnyebb legyen, hogy mentális és testi egészségük javulásával, a konfliktusok megoldásának képességével elkerüljük a további válásokat.
A sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok keretében olyan családok kerülnek megszólításra, akik valamilyen válsághelyzeten mennek keresztül. Megoldani sajnos minden problémát nem tudunk, de tevékenységeink témáival módszereket adhatunk a saját megoldás eléréséhez. Ezért programjainkban fő témaként a rizikófaktorokat tettük, míg a többi programunk a családok közti együttműködés fejlesztésére irányul. Workshopon hozzuk össze a „más”élethelyzetben élő családokat, nagy rendezvényen a család-társadalom kapcsolatának fejlesztésére törekszünk.
Projektünkben 85 programot valósítunk meg, 60 alkalommal kiscsoportos foglalkozást, workshopot 17 alkalommal, nagy rendezvényt 5 alkalommal szervezünk.
A programok megvalósításához az egyes témákban szakértő együttműködők, előadók kerülnek bevonásra.
Programjaink nyitottak mindenki számára, a társadalomra – főleg hosszú távra gyakorolt hatására tekintettel. Nem csak egyesületünk tagjara, de egyesületen kívüli érdeklődőkre is számítunk, különös tekintettel a fiatalokra.
Kérem egyesületünk tagságának aktív részvételét.


PROGRAM NAPTÁR EFOP-1.2.1-15-2016-00596


2017.05.19
15.ó-17ó Kapcsolódó közösségi programok Kacsolódó helyi szintű tájékoztató,információs program
program megnyitó 20 fő 2 óra

2017.05.22
11ó-13ó Családi közösségépítő programok  
Dr Lente Péter Kiscsoportos Foglalkozás-
Testi és lelki egészséggel foglalkozó rendezvény 20/ 1.alkalom
Egészségfogalmak (definíció,felosztás)
7 fő , 2 óra

2017.05.31
12ó-14ó Családi közösségépítő programok
Dr Lente Péter Kiscsoportos Foglalkozás-
Testi és lelki egészséggel foglalkozó rendezvény 20/ 2.alkalom
Az Immunrendszer
7fő , 2 óra

2017.06.07
10ó-12ó Családi közösségépítő programok
Dr Lente Péter
Kiscsoportos Foglalkozás-
Testi és lelki egészséggel foglalkozó rendezvény 20/ 3.alkalom
Betegségek megelőzése
7 fő , 2óra

2017.06.14
9ó-11 Gyermeknevelés,
- gondozás
Dr Lente Péter
Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/ 1.alkalom
Gyermeknevelés alapszabályai
7fő ,2óra

2017.06.21
10.-13 Gyermeknevelés,
- gondozás
Workshop – Egészségesés tudatos életmódra nevelés 4/ 1.alkalom
20 fő ,3óra

2017.06.28
9ó-11. Gyermeknevelés,
- gondozás
Dr Lente Péter

Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/ 2. alkalom
Minden gyerek egyéniség
7 fő ,2óra

2017.07.05
10ó-12ó Családi közösségépítő programok
Dr Lente Péter Kiscsoportos Foglalkozás-
Testi és lelki egészséggel foglalkozó rendezvény 20/ 4. alkalom
A prevenció szintjei
7 fő, 2óra

2017.07.14
17.ó-19.ó Gyermeknevelés,
- gondozás
Tüski Tamás Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/ 3.alkalom
Érzések amikről a szülők nem beszélnek
7 fő , 2 óra

2017.07.19
9.ó-11.ó Gyermeknevelés,
- gondozás
Dr Lente Péter Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/ 4. alkalom
Szülői feladatok
7 fő , 2óra

2017.07.26
9.ó-11.ó Gyermeknevelés,
- gondozás
Dr Lente Péter Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/ 5. alkalom
Életkori sajátosságok
7 fő , 2óra

2017.08.02
10-12.Családi közösségépítő programok
Dr Lente Péter Kiscsoportos Foglalkozás-
Testi és lelki egészséggel foglalkozó rendezvény 20/5. alkalom
Egyéni és közösségi szintű prevenció
7.fő, 2óra

2017.08.09
9-11 .Gyermeknevelés,
- gondozás
Dr Lente Péter Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/6.alkalom
Csecsemők nevelése
7 fő, 2óra


2017.08.16
10-13 Gyermeknevelés,
- gondozás
Workshop – Egészségesés tudatos életmódra nevelés 4/ 2.alkalom
20 fő , 3 óra

2017.08.23
9-11 Gyermeknevelés,
- gondozás
Dr Lente Péter Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/7.alkalom
Hároméves korig
7 fő, 2 óra

2017.08.25;  2017.08.26 ; 2017 08 27
9-17 Gyermeknevelés- gondozás Konfliktuskezelés 3. napos képzés 15 fő 3x10 óra


2017.08.30
9-11 Gyermeknevelés,
- gondozás
Dr Lente Péter Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/8.alkalom
Óvodás kori nevelések
7 fő , 2óra

2017.09.06
10-12 Családi közösségépítő programok
Dr Lente Péter Kiscsoportos Foglalkozás-
Testi és lelki egészséggel foglalkozó rendezvény 20/6 alkalom
Kockázat a mindennapokban,veszélyforrások
7 fő , 2óra

2017.09.12
15-18  Gyermeknevelés, - gondozás
Workshop – Egészségesés tudatos életmódra nevelés 4/3 alkalom
20 fő ,3 óra

2017.09.20
9-11 Gyermeknevelés, - gondozás
Dr Lente Péter Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/9.alkalom
Iskolába Indítás nevelési tapasztalatai
7 fő ,2óra

2017.09.26
10-12 A fiatalok családi életre való felkészítése
Kiscsoportos foglalkozás- Önismeret,családtervezés,
kapcsolati kultúra 6/1 alkalom
7 fő , 2óra

2017.10.04
10-12 Családi közösségépítő programok
Dr Lente Péter Családi közösségépítő programok
Dr Lente Péter 20/7 alkalom
A lélek definíciója
7fő , 2óra

2017.10.17
A fiatalok családi életre való felkészítése
Kiscsoportos foglalkozás- Önismeret,családtervezés,
kapcsolati kultúra 6/2 alkalom
7 fő 2 óra

2017.10.25
Gyermeknevelés, - gondozás
Dr Lente Péter Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/10.alkalom
Beilleszkedésbe való segítés
7 fő ,2 óra

2017.11.08
10-12 Családi közösségépítő programok
Dr Lente Péter Családi közösségépítő programok
Dr Lente Péter 20/8 alkalom
Lelkiismeret, fejlesztési lehetőségek
7 fő , 2óra

2017.11.11
9-14 Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok
Család-társadalom kapcsolat fejlesztése
1/1 alkalom
50 fő  ,5 óra

2017.11.14
10-12 A fiatalok családi életre való felkészítése
Kiscsoportos foglalkozás- Önismeret,családtervezés,
kapcsolati kultúra
6/3 alkalom
7 fő 2 óra

2017.11.22
Gyermeknevelés, - gondozás
Dr Lente Péter Kiscsoportos foglalkozás
- Szülői feladatok,életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 24/11.alkalom
Iskola-otthon kapcsolati nevelési elvek
7 fő , 2óra

2017.12.06
10-12 Családi közösségépítő programok
Dr Lente Péter Családi közösségépítő programok
20/9 alkalom
Személyiség formálás
7 fő , 2óra

2017.12.08
2017.12.09
2017.12.10

9-17 A fiatalok családi életre való felkészítése
Önismereti képzés 1alkalom 15 fő 3x10
óra

2017.12.20
16-19 Gyermeknevelés, - gondozás
Workshop – Egészségesés tudatos életmódra nevelés 4/4 alkalom
20 fő , 3óra